PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ

İŞirketin sermayesi 128.300.000.-(Yüzyirmisekizmilyonüçyüzbin) Türk Lirası’dır. Bu sermaye her biri 1.-TL’lik 128.300.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirketin sermayesi beş grup hisseden oluşur. Her gruptaki bir hisse senedi diğer gruplardaki bir hisse senedine gerek oy hakkı ve gerekse diğer bakımlardan eşittir.

Bu payların 33.358.000.-TL’ye karşılık gelen 33.358.000 adetlik kısmı A Grubu, 46.829.500.-TL’ye karşılık gelen 46.829.500 adetlik kısmı B Grubu, 46.829.500.-TL’ye karşılık gelen 46.829.500 adetlik kısmı C Grubu, 641.500.-TL’ye karşılık gelen 641.500 adetlik kısmı D Grubu ve 641.500.-TL’ye karşılık gelen 641.500 adetlik kısmı E Grubu paydan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu’nun 2 (iki) üyesi A Grubu, 3 (üç) üyesi B Grubu ve 3 (üç) üyesi C Grubu hissedar veya hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçilir.PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI ÜNVANI PAY GRUBU PAY ADEDİ PAY MİKTARI (TL) PAY ORANI (%) İMTİYAZ TÜRÜ
1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü A 33.358.000 33.358.000 26,00000 2 Yönetim Kurulu Üyesi seçme hakkı
2 Park Holding A.Ş. B 46.829.500 46.829.500 36,50000 3 Yönetim Kurulu Üyesi seçme hakkı
C 46.829.500 46.829.500 36,50000 3 Yönetim Kurulu Üyesi seçme hakkı
D 641.230 641.230 0,49979
E 641.500 641.500 0,50000
ARA TOPLAM 94.941.730 94.941.730 73,99979
3 Turgay CİNER D 210 210 0,00016
4 Ali Coşkun DUYAK D 30 30 0,00002
5 Orhan YÜKSEL D 30 30 0,00002
TOPLAM 128.300.000 128.300.000 100,00000