Hakkımızda

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Eti Soda Ağaçlandırma Sahası

Beypazarı, Çayırhan yolu üzerinde ağaçlandırma amaçlı tahsis edilen sahaya ve işletme sahasında muhtelif yerlere, ilk etapta 5000 ağaç dikilmiş, her yıl  2000 ağaç dikilmeye devam edilmekte ve tüm sahanın sulama bakım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Şuana kadar 10.050 ağaç dikilmiştir.