Hakkımızda

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Eti Soda Örnek Bağları

Yörede yapılmakta olan bağcılığın geliştirilmesi, yöre halkının bilinçlendirilmesi amacıyla, çözelti madencilik alanında örnek bağlar oluşturulmuş, Üniversite işbirliği ile yöre köylülerine değişik ve daha verimli üzüm çeşitlerinin tanıtılması, eğitim verilmesi ve yöre bağcılığının geliştirilmesi hedeflenmiştir.