Avrupa’nın ve Türkiye’nin
İlk Doğal Soda Üreticisi

“Bu Topraklarda Ne Cevherler Var” sloganı ile başlayan bir yolculuk…

 

İlk ticari üretimine 2009 yılında başlayan Eti Soda, faaliyetlerini yürütürken, ekolojik dengeyi bozmadan, doğal kaynak tüketimini minimize ederek, ekolojik ve sosyoekonomik sistemin güncel gereksinimlerini karşılayacak bir yaklaşım içinde “Kalite, kontrol edilmez, üretilir” ve “Kalite, herkesin işidir” anlayışı ile ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip olan; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ile şuan ki entegre yönetim sisteminin temelini oluşturmuştur.

Gelişme Hiçbir Zaman Sona Ermeyecek Bir Süreçtir…
(Peter Drucker)

 

Sürdürülebilir Müşteri Odaklı yaklaşımıyla tüm dünya tarafından kabul görmüş; EPD- Çevresel Ürün Beyanı ve ISO/IEC 17025 Deney Akreditasyonu belgelerine, Kosher ve Helal Gıda ürün belgelerine, gıda / yem güvenliğinde çok önemli bir yeri bulunan FEMAS ve BRC belgelerine sahip olarak, sektörde güvenilir ve öncü Eti Soda Markası imajını pekiştirmektedir. Eti Soda A.Ş.’ye ait belgeler aşağıda yer almaktadır.

Belgelerimiz

 • 1521118559_eti-soda-belgeler-logo-11.png

  ISO 9001

 • 1521118559_eti-soda-belgeler-logo-12.png

  ISO 22000

 • 1521118559_eti-soda-belgeler-logo-13.png

  ISO 14001

 • 1521118559_eti-soda-belgeler-logo-14.png

  TS 18001

 • 1521118559_eti-soda-belgeler-logo-15.png

  ISO/IEC

 • 1521118559_eti-soda-belgeler-logo-20.png

  BRC

 • 1521118559_eti-soda-belgeler-logo-19.png

  FEMAS

 • 1521118559_eti-soda-belgeler-logo-18.png

  KOSHER

 • 1521118559_eti-soda-belgeler-logo-17.png

  HELAL GIDA

 • 1521118559_eti-soda-belgeler-logo-16.png

  EPD

Kurumsal Dokumanlar Bg

 • ISO 9001, Kuruluşların, ürettiği ürün veya hizmeti güvence altına almak, müşteri memnuniyetini artırmak, ilgili tarafların (yasal merci, müşteri, toplum vb.)ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacı ile oluşturulmuş yönetim sistemidir.
  PDFISO 9001
 • ISO 22000, gıdanın, üretiminden tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda; gıda güvenliğine yönelik tehlikeleri belirlemek, kontrol altın almak ve gıdanın güvende olmasını sağlamak amacı ile oluşturulmuş yönetim sistemidir.
  PDFISO 22000
 • ISO 14001, kuruluşların, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile oluşturulmuş yönetim sistemidir.
  PDFISO 14001
 • TS 18001, kuruluşların, çalışanlarını, ziyaretçilerini ve çalışma alanında bulunan diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen riskleri belirlemesi, kontrol altına alması ve güvende olmalarını sağlaması amacıyla oluşturulmuş yönetim sistemidir.
  PDFTS 18001
 • ISO / EIC, kuruluşların, spesifik testleri gerçekleştirme konusunda uluslar arası yetkinliğini tanımlayan belgelendirmedir.
  PDFTürkak
 • BRC, gıdanın, üretiminden tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda; gıda güvenliğine yönelik tehlikeleri belirlemek, kontrol altın almak ve gıdanın güvende olmasını sağlamak amacı ile British Retail Consortium tarafından oluşturulmuş gıda güvenliği standardıdır.
  PDFBRC
 • Femas, yemin, üretiminden tüketime sunulmasına kadar geçen her adımda; yem güvenliğine yönelik tehlikeleri belirlemek, kontrol altın almak ve yemin güvende olmasını sağlamak amacı ile Agricultural Industries Confederation tarafından oluşturulmuş Birleşik Krallık tarafından kabul gören yem güvenliği standardıdır.
  PDFFemas
 • Kosher, Musevi inançlarına uygun güvenli gıda ürünü üretildiğine ait belgelendirmedir.
  PDFKosher
 • Helal Gıda, İslami inançlara uygun güvenli gıda ürünü üretildiğine ait belgelendirmedir.
  PDFHelal Gıda HafsaPDFHelal Gıda GimdesPDFTSE Helal Belgesi
 • EPD, kuruluşların, ürettikleri ürünlere ait çevre performansını ISO 14040/44 (Yaşam Döngüsü Analizi LCA) standardına göre tüm üretim aşamalarını içine alacak şekilde değerlendirilmesidir.
  PDFEPD

Reach

ETİ SODA, ihraç ettiği kimyasal ürünlerin insan sağlığı ve çevre açısından güvenliğini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan REACH Tüzüğü’nde belirtilen düzenlemeleri tamamlamıştır.

REACH Tüzüğü: 1907/2006 (EC) no'lu Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü; kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını (REACH) öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. 18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir.

Tek Temsilci: REACH Tüzüğü'nün 8. Maddesine göre Avrupa Birliği topluluğu dışında, topluluğa ithal edilmek üzere kendi halinde, bir müstahzarın ya da bir eşyanın içindeki bir maddeyiimal eden, bir müstahzarı formüle eden ya da bir eşyayı üreten gerçek ya da tüzel bir kişi karşılıklı anlaşmaya vararak, topluluk içinde yerleşik, gerçek veya tüzel bir kişiyi bu başlık kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilir.

Bu temsilci aynı zamanda işbu Tüzük kapsamındaki tüm diğer ithalat zorunluluklarına uymalıdır. Topluluk içinde yerleşik olmayan imalatçı bu atamayla aynı tedarik zincirinde bulunan ithalatçıyı (ithalatçıları) haberdar edecektir. İşbu Tüzük amaçları çerçevesinde bu ithalatçılar alt kullanıcılar olarak kabul edileceklerdir.

Topluluk dışında bir üretici olan ETİ SODA A.Ş., Tüzüğün gereğini tümüyle yerine getirmiş olup, bir Tek Temsilci atamış ve ürünlerinin kaydını tamamlamıştır.

ETİ SODA Reach Sorumlusu:

Esin Özkasnaklı

T : + 90 312 7633801
F : + 90 312 7633802
e.ibibikcan@etisoda.com

Tek Temsilci:

Imperial Mining Mineral & Chemicals Trading Ltd. Unit 7,
Kinetica 13 Ramsgate Street London E8 2FD
T : + 44 207 9233855 • T : + 44 794 4621329
F : + 44 207 2414272
info@imperialminingltd.com

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.