Türkiye’nin ve Avrupa’nın İlk
Doğal Sodyum Karbonat ve Sodyum
Bikarbonat Üreticisi

Ortaklık Yapısı

 

Sermayesi : 128.300.000.-TL

Ödenmiş Sermayesi : 128.300.000.-TL

 

Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı Hisse Grubu  Hisse Adedi  Hisse %  Hisse Tutarı (TL) 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü A 33.358.000 26,0 33.358.000.-
Ciner Kimya Yat.San.ve Tic.A.Ş. B 46.829.500 36,5 46.829.500.-
Ciner Kimya Yat.San.ve Tic.A.Ş. C 46.829.500 36,5 46.829.500.-
Ciner Kimya Yat.San.ve Tic.A.Ş. 641.500 0,5 641.500.-
Ciner Kimya Yat.San.ve Tic.A.Ş. 641.500 0,5 641.500.-
Toplam   128.300.000 100 128.300.000.-

Ticari Bilgiler Fabrika

Paylara İlişkin Bilgi

 

Şirketin sermayesi 128.300.000.-(Yüzyirmisekizmilyonüçyüzbin) Türk Lirası’dır. Bu sermaye her biri 1.-TL’lik 128.300.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirketin sermayesi beş grup hisseden oluşur. Her gruptaki bir hisse senedi diğer gruplardaki bir hisse senedine gerek oy hakkı ve gerekse diğer bakımlardan eşittir.

Bu payların 33.358.000.-TL’ye karşılık gelen 33.358.000 adetlik kısmı A Grubu, 46.829.500.-TL’ye karşılık gelen 46.829.500 adetlik kısmı B Grubu, 46.829.500.-TL’ye karşılık gelen 46.829.500 adetlik kısmı C Grubu, 641.500.-TL’ye karşılık gelen 641.500 adetlik kısmı D Grubu ve 641.500.-TL’ye karşılık gelen 641.500 adetlik kısmı E Grubu paydan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nun 2 (iki) üyesi A Grubu, 3 (üç) üyesi B Grubu ve 3 (üç) üyesi C Grubu hissedar veya hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçilir.

 

Pay Sahibinin Adı Soyadı / Unvanı Pay Grubu Pay Adedi Pay Miktarı (TL) Pay Oranı (%) İmtiyaz Türü
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü A  33.358.000  33.358.000  26,0 2 Yönetim Kurulu Üyesi seçme hakkı 
 Ciner Kimya Yat.San.ve Tic.A.Ş. B  46.829.500  46.829.500  36,5  3 Yönetim Kurulu Üyesi seçme hakkı
 Ciner Kimya Yat.San.ve Tic.A.Ş. C  46.829.500  46.829.500  36,5  3 Yönetim Kurulu Üyesi seçme hakkı
 Ciner Kimya Yat.San.ve Tic.A.Ş. D  641.500  641.500  0,5  
 Ciner Kimya Yat.San.ve Tic.A.Ş. E   641.500  641.500  0,5  
 Toplam    128.300.000    128.300.000    100,00000  

Ticaret Sicil Bilgileri

 

Beypazarı Ticaret Sicil Müdürlüğünün 1459 Sicil numarasında ‘ Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ unvanı ile kayıtlı bulunan şirket, 19.10.1998 tarihinde

kurulmuştur. Adresi Yeşilağaç Mah. Gürağaç Kümeevler No: 47/A 06730 Beypazarı/ Ankara’dır. Mersis Numarası 038100979240014’tür.

Esas Sözleşme

 

ETİ SODA Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Güncellenmiş Ana Sözleşmesi

PDF
Esas Sözleşme

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.