Kurumsal

Ortaklık Yapısı

Sermayesi: 128.300.000.-TL
Ödenmiş Sermayesi: 128.300.000.-TL

Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı

Hisse Grubu

Hisse Adedi

Hisse %

Hisse Tutarı (TL)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

A

33.358.000

26,00000

33.358.000.-

Park Holding A.Ş.

B

46.829.500

36,50000

46.829.500.-

Park Holding A.Ş.

C

46.829.500

36,50000

46.829.500.-

Park Holding A.Ş.

D

641.230

0,49978

641.230.-

Park Holding A.Ş.

E

641.500

0,50000

641.500.-

Ara Toplam

 

94.941.730

73,99978

94.941.730.-

Turgay Ciner

D

210

0,00016

210.-

Ali Coşkun Duyak

D

30

0,00003

30.-

Orhan Yüksel

D

30

0,00003

30.-

Toplam

 

128.300.000

 100

128.300.000.-