Kurumsal

Paylara ilişkin bilgi

Şirketin sermayesi 128.300.000.-(Yüzyirmisekizmilyonüçyüzbin) Türk Lirası’dır. Bu sermaye her biri 1.-TL’lik 128.300.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirketin sermayesi beş grup hisseden oluşur. Her gruptaki bir hisse senedi diğer gruplardaki bir hisse senedine gerek oy hakkı ve gerekse diğer bakımlardan eşittir.

Bu payların 33.358.000.-TL’ye karşılık gelen 33.358.000 adetlik kısmı A Grubu, 46.829.500.-TL’ye karşılık gelen 46.829.500 adetlik kısmı B Grubu, 46.829.500.-TL’ye karşılık gelen 46.829.500 adetlik kısmı C Grubu, 641.500.-TL’ye karşılık gelen 641.500 adetlik kısmı D Grubu ve 641.500.-TL’ye karşılık gelen 641.500 adetlik kısmı E Grubu paydan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu’nun 2 (iki) üyesi A Grubu, 3 (üç) üyesi B Grubu ve 3 (üç) üyesi C Grubu hissedar veya hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçilir.

 

PAY SAHİBİNİN
ADI SOYADI UNVANI

PAY GRUBU

PAY ADEDİ

PAY MİKTARI (TL)

PAY ORANI (%)

İMTİYAZ TÜRÜ

1) 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

A

33.358.000

33.358.000

26,00000

2 Yönetim Kurulu Üyesi seçme hakkı

2)  

Park Holding A.Ş.

B

46.829.500

46.829.500

36,50000

3 Yönetim Kurulu Üyesi seçme hakkı

C

46.829.500

46.829.500

36,50000

3 Yönetim Kurulu Üyesi seçme hakkı

D

641.230

641.230

0,49979

 

E

641.500

641.500

0,50000

ARA TOPLAM

94.941.730

94.941.730

73,99979

3) 

Turgay CİNER

D

210

210

0,00016

4) 

Ali Coşkun DUYAK

D

30

30

0,00002

5)  

Orhan YÜKSEL

D

30

30

0,00002

TOPLAM

128.300.000

128.300.000

100,00000